Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Δήμος Λεβαδέων: Δύο σημαντικά έργα εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής.

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει ότι εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής δύο έργα που αφορούν:

Α) στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου (θέση Τουρμπάκι) και της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου (θέση Άγιος Νικόλαος – Γορίτσα). Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «04 – Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στη θέση Τουρμπάκι (νοτιο-δυτικά του οικισμού της Κοινότητας Κυριακίου) και καταλαμβάνει έκταση 3.761,70 μ2 και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παρορίου (στη θέση Άγιος Νικόλαος – Γορίτσα, βορειο-δυτικά του οικισμού Παρορίου) και καταλαμβάνει έκτση 8.806,54 μ2.
Ποσό χρηματοδότησης: 163.065,65 € με Φ.Π.Α.


Β) στην προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης διαχειριστικής ενότητας Νομού Βοιωτίας. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «04 – Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων και η προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς (1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας).

Αναλυτικότερα, στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται:
Ένας (1) θρυμματιστής, 
ένα (1) τετραξονικό φορτηγό, 
ένας (1) ερπυστριοφόρος προωθητής, 
ένα (1) υδροφόρο όχημα, 
ένας (1) εκσκαφέας φορτωτής,
ένα (1) όχημα ανοικτού τύπου 4Χ4, 
ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 22 κ.μ.,
τέσσερα (4) απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 16 κ.μ., 
δύο (2) απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 12 κ.μ.,
ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 6 κ.μ.,
δύο (2) διαξονικά φορτηγά με γερανό,
ένα (1) βυτιοφόρο όχημα 14 κ.μ.
και ένας (1) ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 21 τόνων.

Ποσό χρηματοδότησης: 3.201.018,00 € με Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: