Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας: Για την απεργία των χειριστών Ευρυτανίας.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το δικαίωμα της απεργίας, όπως και όλα τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, σε όλους τους τομείς,  είναι απόλυτα σεβαστά από όλους μας και ουδέποτε διανοηθήκαμε να παρεμποδίσουμε την άσκησή τους, με τον οποιονδήποτε τρόπο.

            Είναι όμως αυτονόητο ότι είμαστε, πάνω από όλα, υποχρεωμένοι τόσο θεσμικά, όσο και νομικά, να προστατεύουμε την υγεία και την  ασφάλεια των πολιτών, κυρίως δε την ανθρώπινη ζωή. Όπως άλλωστε γνωρίζουν τόσο οι απεργοί, όσο και οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι, όταν συγκρούονται δύο συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως στην προκειμένη περίπτωση το δικαίωμα της απεργίας και το δικαίωμα της προστασίας του κοινωνικού συνόλου, υπερισχύει το υπέρτατο δικαίωμα της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και βάσει αυτού κινηθήκαμε.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρυτανία, αντιμετωπίζει έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία, σε συνδυασμό με την ιδιομορφία και την ιδιαιτερότητα της περιοχής, μπορεί να αποβούν και μοιραία για ανθρώπινες ζωές, ιδίως σε περιοχές που κατοικούνται μόνιμα από ευπαθείς ομάδες, όπως υπερήλικες,  ασθενείς  κ.λ.π.
Τέτοια έντονα  καιρικά φαινόμενα αντιμετώπισε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας την 7/2/2010, την ημέρα της γενικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ και τα οποία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι Ευρυτάνες, ιδιαίτερα του δυτικού τμήματος του Νομού, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά.
Τα καιρικά αυτά φαινόμενα έχουν να εμφανισθούν τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Είναι λογικό ότι όποιος δεν ζει στον Νομό δεν μπορεί να τα αντιληφθεί.   
Μπροστά λοιπόν στους κινδύνους που προέκυψαν από τον ολικό αποκλεισμό του οδικού δικτύου, από τον οποίο κινδύνευαν και ανθρώπινες ζωές και περιουσίες συμπολιτών μας  και αφού εξαντλήσαμε κάθε άλλη δυνατότητα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κατάσταση δεν επέτρεπε την παραμικρή καθυστέρηση,  βρεθήκαμε  στην δυσάρεστη, πλην όμως επιβεβλημένη από τις συνθήκες, θέση, να ζητήσουμε την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 Ν 1264/1982 όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 2 Ν 2224/1994 και να κληθεί το προσωπικό των χειριστών των εκχιονιστικών μηχανημάτων και μόνο, για την αντιμετώπιση των  στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.
Θέσαμε δε υπόψη του Δικαστηρίου όλα τα στοιχεία και από το ίδιο το Δικαστήριο, κρίθηκε ότι όντως υπήρχε  άμεσος κίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο, που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά.
Αφήνουμε στην κρίση κάθε καλόπιστου πολίτη και στην κοινωνική του ευαισθησία να προβληματιστεί για το γεγονός ότι κανείς άλλος χειριστής – οδηγός σε ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν απήργησε.
Θεωρούμε ότι εκφράζουμε το σύνολο των πολιτών χωρίς καμία εξαίρεση. 
Τέλος επειδή θεωρούμε ότι όλοι εξίσου οι εργαζόμενοι δοκιμάζονται από τα αντεργατικά μέτρα, έχουμε δείξει με πολλαπλούς τρόπους την ευαισθησία μας προς τους εργαζόμενους – συνεργάτες μας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και του θεσμικού μας ρόλου.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: