Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Νέο χτύπημα σε εισοδήματα, ακίνητα.


Νέα αύξηση της φορολογίας για εισοδήματα, ακίνητα, προοιωνίζεται το «προμνημόνιο», καθώς παραπέμπει σε κατάργηση φοροαπαλλαγών, αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και ενοποίηση των φόρων στα ακίνητα από τον ερχόμενο Ιούνιο.
Πίσω από τις γενικές αναφορές του κειμένου για την αναμόρφωση του φορολογικού καθεστώτος κρύβονται επώδυνα μέτρα όπως:

Πλήρη κατάργηση των αφορολόγητων δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα χωρίς μάλιστα πλαφόν εισοδήματος. Το μέτρο που αφορά τους τόκους στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας, νοσήλια, γιατρούς, ενοίκια, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες δαπάνες θα πλήξει πάνω από 3.000.000 φορολογούμενους που, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, κάνουν χρήση των φοροαπαλλαγών. Υπολογίζεται ότι κατά μέσον όρο η αύξηση του φόρου θα ξεπερνάει τα 500 ευρώ.
Αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για εισοδήματα από ενοίκια, τόκους καταθέσεων, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων είτε μέσω της αναπροσαρμογής των συντελεστών της αυτοτελούς φορολόγησής τους που ισχύει σήμερα είτε μέσω της ένταξής τους στη φορολογική κλίμακα.
Περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ στα 3.000 ή στα 2.000 ευρώ, η κατάργηση και αντικατάστασή του με τη χορήγηση συγκεκριμένου ποσού έκπτωσης φόρου για τα χαμηλά εισοδήματα. Οι αλλαγές στο αφορολόγητο αυτόματα θα οδηγήσουν σε επιβάρυνση 200 ευρώ τουλάχιστον για όλους τους φορολογούμενους.
Περιορισμός του αριθμού των κλιμακίων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της προοδευτικότητας και συνεπώς την επιβάρυνση κυρίως των μεσαίων εισοδημάτων.
Ενοποίηση όλων των φόρων και των τελών στα ακίνητα (ειδικό τέλος, ΦΑΠ, ΤΑΠ κ.ά.) σε έναν ενιαίο φόρο με κλιμακωτούς συντελεστές ανάλογα με την αξία του ακινήτου και την οικογενειακή κατάσταση του ιδιοκτήτη. Μείωση του αφορολόγητου ορίου για μεταβιβάσεις, κληρονομιές και γονικές παροχές. Τα παραπάνω μέτρα σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών θα προκαλέσουν εκρηκτική αύξηση της φορολογίας κυρίως στην κατοχή.
18%-21%

Ενιαίος ΦΠΑ

Στον τομέα των έμμεσων φόρων το προμνημόνιο σηματοδοτεί την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά και την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή 18%-21% στον οποίο θα υπαχθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες με ορισμένες εξαιρέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: