Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Προτάσεις για μια δυναμική Ανάπτυξη της Βοιωτίας και της Στερεάς Ελλάδας.


Του Λουκά Καράντζαλη*
Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία κατά την οποία η ύφεση τρώει τις σάρκες μας, η χώρα μας, αλλά και η περιοχή μας, έχουν ανάγκη,  τώρα και όχι αύριο,  από δυναμικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις,  οι οποίες θα αλλάξουν άρδην τον αναπτυξιακό χάρτη. Αυτές οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες να γίνουν άμεσα, να αξιοποιούν απόλυτα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής και να εντάσσονται σε ένα δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης. Θα πρέπει να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και να εμφανίζουν πολλαπλές αναπτυξιακές συνέργειες, και βέβαια να είναι ικανοποιητικού  μεγέθους ώστε να λειτουργούν ως  δυναμικός μοχλός ανάπτυξης για να μπορέσουν να  αντιστρέψουν την υφεσιακή κατάσταση της οικονομίας  και να δημιουργήσουν εισοδήματα και νέες θέσεις εργασίας.


Προτείνω τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που κατά τη γνώμη μου, πρέπει άμεσα όλοι να εργαστούμε και να δρομολογήσουμε, ώστε αν υλοποιηθούν θα δώσουν ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα της οικονομίας σε Βοιωτικό και Περιφερειακό επίπεδο.  
Αυτές οι προτάσεις δεν είναι καινούργιες. Eίναι κάποιες από τις  προτάσεις που τόσα χρόνια όλοι οι φορείς θέτουν και μέχρι τώρα δεν υλοποιούνται. Είναι όμως οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που όταν υλοποιηθούν θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, δημιουργώντας την πολυπόθητη ανάπτυξη,  δουλειές και εισοδήματα.
Ας εστιάσουμε τις δυνάμεις μας όλοι,  αρμόδιοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι, για να δώσουμε την αναπτυξιακή δυναμική που έχει ανάγκη  ο τόπος μας.

  1. Κατάργηση του αποστεωμένου Οργανισμού Κωπαΐδος και δημιουργία στη θέση του , νέου φορέα διαχείρισης της άρδευσης , αποστράγγισης και αγροτικής ανάπτυξης του κωπαϊδικού πεδίου.     Ο νέος φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΠΑΪΔΟΣ να έχει τη νομική μορφή ΝΠΙΔ βάσει του Ν. 849/1978. Έτσι θα μπορεί να έχει την διοικητική ευελιξία που δίνει το πλαίσιο των Ανώνυμων Εταιρειών, ενώ παράλληλα θα μπορεί να ασκεί δημόσια εξουσία (επιβολή και είσπραξη τελών κλπ), κατά τα πρότυπα του ΟΑΔΥΚ.  Ο νέος φορέας απελευθερωμένος από τα προβλήματα του παρελθόντος, να δρομολογήσει το  νέο ξεκίνημα στα ζητήματα της αξιοποίησης του αγροκτήματος των 300.000 στρ. της κωπαΐδος. Η  Κωπαΐδα μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης της Βοιωτίας, με τη δημιουργία εισοδημάτων και νέων θέσεων εργασίας, όπως το έκανε και στα πολύ δυσκολότερα χρόνια των προηγούμενων δεκαετιών .
2.      Δημιουργία μιας ισχυρής δομής «Τυποποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας οπωροκηπευτικών σε συνδυασμό με δημοπρατήριο» σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας. Προτεινόμενη θέση η περιοχή του Κάστρου ως η πλέον κεντροβαρική- κομβική. Έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δημιουργίας μιας τέτοιας επένδυσης, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της  πρώην Νομαρχίας Βοιωτίας (ΒΑΕΠΑΕ). Η δομή αυτή θα λειτουργήσει  δυναμικά ως υποδομή στα πλαίσια μιας πολιτικής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Η προτεινόμενη λαχαναγορά θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως Ρέντης Νο 2  και  να αποσυμφορήσει το κεντρικό σύστημα διανομής και τροφοδοσίας της Πρωτεύουσας με αγροτικά προιόντα.

3.      Δημιουργία  «Ζώνης Καινοτομίας Νοτίου Ελλάδος», στην ευρύτερη περιοχή της ΒΙΠΕ Οινοφύτων - Σχηματαρίου, στην μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας μας, όπου φιλοξενούνται οι μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας μας για την ανάπτυξη της έρευνας και μεταφορά της νέας Τεχνολογίας και Καινοτομιών στη βιομηχανική παραγωγή. Ετσι θα δημιουργήσουμε την silicon Valley της χώρας μας, το κέντρο δηλαδή της έρευνας και της καινοτομίας της χώρας μας. Στόχος η προσέκλυση καινοτομικών και υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεων, για τη δημιουργία της νέας γενιάς επιχειρηματικότητας. Η ζώνη αυτή να λειτουργεί στα πρότυπα της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας» της Θεσσαλονίκης.
  
4.      Χωροθέτηση βιοτεχνικών πάρκων χαμηλής και μεσαίας όχλησης σε διάφορες περιοχές του Ν. Βοιωτίας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της άναρχης διασποράς βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, την προστασία του περιβάλλοντος και την διευκόλυνση των επιχειρηματιών για γρήγορη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.  Προτείνεται, όπως προέβλεπε  το πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ από το 1984 επί Τρίτση, τη δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων στη Λιβαδειά, Ορχομενό, Δίστομο, Αλίαρτο, Θήβα, Δερβενοχώρια.
  
5.      Aνάπτυξη του Προαστικού Σιδηρόδρομου μέχρι την Λιβαδειά, για τη διευκόλυνση μεταφοράς των εργαζομένων από την ενδοχώρα του Νομού προς την βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων- Σχηματαρίου. Ο Προαστικός Σιδηρόδρομος θα ενισχύσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών (τριτογενής τομέας) και την προσέλκυση ειδικευμένων ανώτερων στελεχών που θα θελήσουν να εγκατασταθούν για διαμονή τις πόλεις και τα χωριά της Βοιωτίας. Επιβάλλεται η ανάπτυξη του Προαστικού Σιδηρόδρομου ως βασική επιλογή ενίσχυσης της πληθυσμιακής δυναμικής της Βοιωτίας. Ας ξαναμπεί στην ατζέντα των διεκδικήσεων της Βοιωτίας, η ανάπτυξη του Προαστιακού σιδηροδρόμου ως την Λιβαδειά.

  1. Δημιουργία Γραφείων Απασχόλησης σε κάθε Δήμο και την Περιφέρεια, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο στήριξης της απασχόλησης στον α΄ και β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης, για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών κατάρτισης και απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο. Δημιουργία μιας ισχυρής δομής σχεδιασμού ολοκληρωμένων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κατάρτισης των ανέργων της Στερεάς Ελλάδας, με τη συγχώνευση των αυτοδιοικητικών ΚΕΚ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο στα ζητήματα στήριξης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
  1. Αποκέντρωση των αποφάσεων υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση α) της επιχειρηματικότητας και β) της αγροτικής ανάπτυξης από τα αντίστοιχα υπουργεία προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ώστε o σχεδιασμός να γίνεται σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με βάση τα προβλήματα και τις προοπτικές τις Στερεάς Ελλάδας και όχι οριζόντια από την Αθήνα  όπως γίνεται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Και βέβαια με πλήρη απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας φιλικό για τον επενδυτή και όχι γραφειοκρατικό όπως είναι σήμερα. Μόνο έτσι θα υπάρχει απόλυτη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας.
* Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν στη συνεδρίαση της 22/12/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
*Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: