Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Νίκος Στουπής: Η Στερεά Ελλάδα ευημερεί .... κατά τον κ. Κλέαρχο Περγαντά.

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κλείσαμε ένα χρόνο λειτουργίας του θεσμού της Περιφερειακής «αυτοδιοίκησης». Αναμέναμε, όπως σαφώς ορίζει το άρθρο 185 του Καλλικράτη, τα ετήσια πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής (του Περιφερειάρχη δηλ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής), ότι αφορά δηλ. - όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συγκεκριμένο άρθρο- την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και την διοίκηση.


Τι μας έφεραν όμως; Μια ανασκόπηση των πεπραγμένων της Διοίκησης. Είτε με την μορφή έκθεσης των προϊσταμένων των Διευθύνσεων που μας απέστειλαν με τα υλικά της συνεδρίασης , είτε με την μορφή περίληψης του που μας παρουσίασε σήμερα ο κ. Περιφερειάρχης , παρ όλο που κατά απαράδεκτο τρόπο δεν τον έθεσε στην διάθεση των Περιφερειακών Συμβούλων πριν τη συνε-δρίαση, «καινοτομώντας»(;) ή υποτιμώντας το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Είναι δυνατόν όμως ο απολογισμός των Δομών , των Διευθύνσεων και των τμημάτων της Διοίκησης , η αριθμοποιημένη δουλειά των υπηρεσιών να εμφανίζεται ως πολιτικός απολογισμός του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής; Το προφανές και αυτονόητο της δουλειάς των ανθρώπων μιας χρηστής και αποτελεσματικής Διοίκησης και των Υπηρεσιών να εμφανίζεται ως επίτευγμα;

Ακόμα και αυτές όμως τις εκθέσεις δεν φαίνεται να τις λαμβάνει υπόψη ούτε στο ελάχιστο ο κ. Περιφερειάρχης. Για προσέξετε κύριοι σύμβουλοι, μερικές εκτιμήσεις ,των δύο και μοναδκών δυστυχώς διευθύνσεων που μπήκαν στον κόπο να επεξεργαστούν τέτοιες, ανάμεσά τους και το «καμάρι» σας αυτό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-κής:

• Έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων αλλά και γενικά προσωπικού, προβλήματα με τα εσωτερικά συστήματα λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, δυσκολία στις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων
• Απουσία χώρων για την εγκατάσταση των διακομιστών και για την συγκέντρωση – έλεγχο του εξοπλισμού. Περιπτώσεις στέγασης των υπηρεσιών σε ακατάλληλα παλαιωμένα κτήρια και διασπορά τους σε πολλά κτήρια,
• Έλλειψη προγραμματισμού-συντονισμού με τις άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Προβλήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την διάρθρωση των οργανικών μονάδων όσο και την καταγραφή των αρμοδιοτήτων, αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων εντός και εκτός Περιφέρειας, αύ-ξηση της γραφειοκρατίας με τις πέντε βαθμίδες υπογραφών.
• Διαφορές διοικητικής κουλτούρας ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες, αδυναμίες στην άσκηση επιτελικών λειτουργιών για την υποστήριξη της διοίκησης – διαχείρισης, σήμερα οι υπηρεσίες το μεγαλύτερο ποσοστό της απασχόλησης τους αφιερώνεται σε εργασίες διοικητικής φύσης διεκπεραιωτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα σε βάρος των εργασιών εξειδίκευσης και επιτε-λικού σχεδιασμού, συγκέντρωση δραστηριοτήτων άσκησης των επιτελικών αυτών λειτουργιών στα πολιτικά όργανα της Περιφέρειας

Τι καταλαβαίνω εγώ προσωπικά από όσα προηγούμενα αναφέρονται;
Ότι η συγκεκριμένη Διεύθυνση εκπέμπει SOS :
--- ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
--- ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΤΟΙΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΥ-ΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
--- ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.


Τι θα περίμενε κανείς σε έναν πολιτικό απολογισμό; Μα την ανάδειξη αυτών ακριβώς των προβλημάτων. Την καταγραφή των αιτιών γένεσης τους, τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ο απολογισμός σας κ. Περιφερειάρχη δεν το κάνει

Και ερχόμαστε στα λεγόμενα έργα:

Έργα, απορροφήσεις , ΕΣΠΑ, Ειδικά Αναπτυξιακά και πάει λέγοντας.
Ξεπερνώ την νομική αλχημεία του να προσπαθείς να υιοθετήσεις ως δικά σου έργα που είτε κηδεμόνες είναι οι προκάτοχοί σου, είτε την ευθύνη τους είχε και έχει η Κεντρική Διοίκηση (Υ-πουργεία) είτε η αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν στέκομαι καν στις αριθμητικές αλχημείες (πόσα προκηρύχθηκαν, πόσα εντάχθηκαν, πόσα συμβασιοποιήθηκαν, πόσα δημοπρατήθηκαν , πόσα δέ-σμευσαν χρήματα , πόσα ολοκληρώθηκαν και αποπληρώθηκαν, πόσα είναι μεταφερόμενα, πόσα τοποθετούνται για πληρωμή την επόμενη προγραμματική περίοδο, πόσα είναι γέφυρες, πόσα είναι συνεχιζόμενα, πόσα σχεδίασε η αιρετή Περιφέρεια, και πόσα μας ήρθαν προίκα από την Αποκε-ντρωμένη.)

Με τούτα και με τα άλλα κατά τον κ. Περιφερειάρχη σύμφωνα με την απόλυτη αλχημεία των αριθμών που μας παρουσίασε η Στερεά ευημερεί:
Κατέχει την πρωτιά στην ανεργία με 29%. Κατέχει την πρωτιά στο κλείσιμο των Μικρομε-σαίων επιχειρήσεων. Το παραγωγικό της κεφάλαιο υφίσταται ανεπανόρθωτη ζημιά. Ο πρωτογενής της τομέας διαλύεται σταδιακά. Καταβαραθρώνονται όλες οι κοινωνικές δομές (παιδεία –υγεία -περίθαλψη-ασφάλεια- κοινωνική μέριμνα κλπ)

Το θέμα μας σαφώς και δεν είναι η απαρίθμηση έργων που έγιναν. Πολύ περισσότερο αν αυτά αφορούν περίβολους εκκλησιών, καμπαναριά, χλοοτάπητες και κερκίδες γηπέδων σε χωριά, επιχορηγήσεις φορέων και πάει λέγοντας.

Το πολιτικό όμως αντικείμενο μας είναι άλλο: Ποια η σχέση τους με τον γενικότερο σχεδι-ασμό της Περιφέρειας; Ποια ήταν η κοινωνική σκοπιμότητα και ωφελιμότητα αυτών των έργων; Εντάσσονται σε ένα σχέδιο , σε έναν επεξεργασμένο προγραμματισμό της Περιφέρειας; Εκ του α-ποτελέσματος κρινόμενα μετά ένα χρονικό διάστημα αυτά δικαίωσαν τον σκοπό επιτέλεσής τους; Αυτά τα έργα ήταν προτεραιότητας ή μήπως προηγούνταν κάποια άλλα; Υλοποιήθηκαν ορθά και είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα και διατηρησιμότητά τους σε έναν εύλογο μελλοντικό χρονικό ορίζοντα; Οι διατιθέμενοι πόροι έπιασαν τόπο; Έγινε χρηστή και διάφανη η διαχείρισή τους;

Ο απολογισμός του κ. Περιφερειάρχη δεν κρίνει ούτε κατ ελάχιστο αναγκαίο να ασχοληθεί με αυτά.

Πάμε όμως και στο επίπεδο της Πολιτικής λειτουργίας του. Τι έχουμε; :

Πάρτε για παράδειγμα την Επιτροπή Περιβάλλοντος . Πήρατε την πρωτοβουλία να είναι μια από τις δύο που ορίζει ο Καλλικράτης. Και είναι γεγονός πράγματι -άσχετα με την συμφωνία μας ή διαφωνία μας για την συγκρότησή της – ότι αποφορτίστηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο από ένα βάρος και όγκο δουλειάς, αν θέλετε και ως Επιτροπή έχει κινηθεί σε αποδεκτά πλαίσια. Όμως για απαντήστε μας. Έχετε πολιτική για την ρύπανση του περιβάλλοντος; Δεν αντιμετωπίσαμε ένα – δύο θέματα σοβαρά (Μαντούδι, Σκύρος, S&B κλπ) που άπτονταν του αναπτυξιακού προσανατολισμού της Περιφέρειας ώστε να έρθουν ως θέματα συζήτησης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο; Γιατί ούτε ένα θέμα περιβαλλοντικής πολιτικής γενικότερα δεν ήρθε για συζήτηση στην Επιτροπή παρά μόνο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Δεν θα μπορούσε να είχε κάνει η ίδια η Επιτροπή μαζί με τους υπηρεσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς κάποια αυτοψία –έλεγχο σε κρίσιμες δραστηριότητες; Δεν θα μπορούσε με μια οργανωμένη συζήτηση σε συνεδρίαση της Επιτροπής να είχαμε εκφέρει πολιτική θέση για τα όσα πολλά και μάλιστα περιβαλλοντoκτόνα έχει προωθήσει ο ανεκδιήγητος «φωστήρας» «σωτήρας» νυν υπουργός ΥΠΕΚΑ και τέως Οικονομίας ώστε να υπηρετηθεί στην ουσία της η έννοια διαβούλευση;; Δεν θα μπορούσαμε με μια συζήτηση να συμ-βάλλαμε στο να οδηγηθούμε σε συνεργασία με την ΠΕΔ σε συναινετικές λύσεις όσον αφορά τον Περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα; Αντί αυτού μας φέρατε την Ειδική γραμματέα κ. Καραβασίλη να μας κάνει μαθήματα πατριδογνωσίας και αριστεροσύνης, δίνοντας διαπιστευτήρια στα νέα της αφεντικά για μια νέα θέση στην επετηρίδα ΠΑΣΟΚ.

Άλλο παράδειγμα. Έχουν έρθει ως θέματα πάμπολλες εκπροσωπήσεις του ΠΣ σε θεσμικά Όργανα. Μα ούτε σε ένα δεν εκτιμήσατε πως θα μπορούσαν να ανταποκριθούν με την συμμετοχή τους και οι υπόλοιπες δυνάμεις εκτός των δύο αριθμητικά κυρίαρχων του δικομματισμού;

Άλλο παράδειγμα. Οι «αμαρτωλές» αναπτυξιακές. Ως πότε θα τις συντηρείτε; Πότε θα λά-βουν τέλος οι υποχρεώσεις σας για εξυπηρετήσεις και βολέματα; Πότε θα πάρετε την απόφαση να τις ενοποιήσετε , να εξοικονομήσετε πόρους και να δημιουργήσετε ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργα-λείο;

Αλλά κύριοι σύμβουλοι για σκεφτείτε! Ακόμα και οι μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες που επαίρεται ότι ανέλαβε ο κ. Περιφερειάρχης με την διοργάνωση πασαρέλας ως περιοδεύοντος θιάσου των κυβερνητικών αξιωματούχων (Χρυσοχοίδης, Σκανδαλίδης, Κατσέλη), της διορισμένης Περιφερειάρχισσας, τις συναντήσεις με την υπουργό Παιδείας κλπ τι απέδωσαν πρακτικά;

Σε αυτές και άλλες πλευρές έπρεπε να απαντά ένας απολογισμός του κ. Περιφερειάρχη, να αναδεικνύει τις αδυναμίες τα κενά και τις ελλείψεις, να διατυπώνει πολιτικές προτάσεις αντιμετώ-πισής τους. Δεν το κάνει όμως.

Και δεν το κάνει ακριβώς γιατί αποδέχτηκε να είναι ένας καλός και πειθήνιος διαχειριστής της Κυβέρνησης. Γιατί εξαντλήθηκε στην εφαρμογή των ντιρεκτίβων της Κεντρικής Εξουσίας και την άκριτη εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Ταυτόχρονα έπρεπε να έθετε ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης με επίκεντρό του τις ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειάς μας , να προσδιόριζε την οικονομική του αντιστοίχιση, να σχεδίαζε το στήσιμο του Διοικητικού μηχανισμού της Περιφέρειας ώστε να το υλοποιήσει αποτελεσματικά. Και απέναντι σε αυτά να έθετε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και δείκτες ώστε του χρόνου να μην ξαναβρεθούμε απέναντι στα ίδια σημερινά αδιέξοδα του απολογισμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο «Καλλικράτης» στον ένα χρόνο λειτουργίας του αποτυπώθηκε ως μια αντιδημοκρατική, συντηρητική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση, που κατέστησε ακόμη πιο γραφειοκρατικό το θεσμό, τον οδήγησε ακόμα πιο μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Δίπλα στην νόθευση των συσχετισμών μέσω του εκλογικού νόμου, υποβαθμίστηκε στα όρια της τυπικότητας ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου αφού η μονοπαραταξιακή Εκτελεστική Επιτροπή και η απολυταρχική πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής κατέστησαν κυρίαρχα όργανα. Αλήθεια κ. Περιφερειακοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, πως νοιώθετε όταν η συμμετοχή σας αρχίζει και τελειώνει στο «πάνω χέρι» - «κάτω χέρι»; Η συλλογικότητα υποβαθμίζεται σε ό-φελος του συγκεντρωτισμού με αποκορύφωμα τον δικομματικό τρόπο συγκρότησης της Ένωσης Περιφερειών. Συμπτώματα αλαζονείας – αδιαφάνειας και συγκεντρωτισμού κάνουν την εμφάνισή τους. Η γραφειοκρατία ενισχύεται. Δεν πάει πολύ καιρός από τον περασμένο Αύγουστο που αρμο-διότητες για σοβαρά αναπτυξιακά θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος επανήλθαν στην κρατική αποκεντρωμένη διοίκηση.

Ουσιαστικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σε έναν ερμαφρόδιτο θεσμό ανά-μεσα στην κρατική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση , έναν θεσμό χωρίς προσωπικό και πόρους.

Και επιτρέψτε μου μια παρατήρηση για τον Περιφερειακό συμπαραστάτη. Έναν θετικό θε-σμό με απαξιωμένο όμως σήμερα τον ρόλο του. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα μόνο λειψής πληροφό-ρησης των πολιτών για την λειτουργία του . Κυρίως πιστεύω πως έχει να κάνει με την γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι γενικά στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς του ειδικότερα.

Το χειρότερο όμως και πιο δραματικό για τον Καλλικράτη είναι ότι ενεπλάκη στους μνη-μονιακούς σχεδιασμούς και την εφαρμογή του μνημονίου στο χώρο της αυτοδιοίκησης, με αποτέ-λεσμα έτσι:

---Όταν τα έσοδα των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων μειώθηκαν κατά 50%. Όταν το 4% της αξίας του ΦΠΑ δεν αποδίδεται. Όταν μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Όταν το πρό-γραμμα «Ελλάδα» δεν εφαρμόζεται, τότε να ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής πολιτικής, για την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών, για την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων στην σφαίρα της Δημόσιας λειτουργίας.

---Όταν οι μισθοί των υπαλλήλων της Περιφέρειας μειώνονται κατά 30 και 40% και τα εκτός έδρας κόβονται, όταν το φάσμα κοψίματος του 13ου , 14ου μισθού και των επιδομάτων βρίσκεται προ των πυλών, όταν το φάσμα της απόλυσης κτυπάει την πόρτα τους τότε πως κάποιος μπορεί να συζητά για την προσφορά και την αποδοτικότητά τους, για την εξυπηρέτηση του πολίτη;

---Όταν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Περιφερειών μειώνεται κατά 3 δις τότε ο έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα να ανοίγει ο δρόμος για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, για τις συμπράξεις Δημόσιου / Ιδιωτικού το-μέα, για διαδικασίες Fast Track, παράκαμψης δηλ. της στοιχειώδους νομιμότητας στην αδειοδοτική διαδικασία.

Ο Καλλικράτης λοιπόν έγινε ένα από τα βαρέα οχήματα για την επιβολή σκληρών νεοφιλε-λεύθερων πολιτικών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θα είμαστε εκτός τόπου και χρόνου πραγματικά αν δεν λαμβάναμε υπόψη το εξωτερικό πε-ριβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται ο φετινός απολογισμός
  • Την μεγάλη και γενικευμένη επίθεση σε όλο το εύρος ενάντια στις λαϊκές κοινωνικές και δημοκρατικές κατακτήσεις ,
  • Την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας
  • Το ξεπούλημα της λαϊκής περιουσίας στην γη και τον δημόσιο πλούτο
  • Με έναν λαό που στενάζει, ζαλισμένο, που μέρα την μέρα χάνει την αισιοδοξία και την περηφάνια του, που οι κυρίαρχες δυνάμεις του πολιτικού συστήματος δεν μπορεί να του δώ-σουν ελπίδα διεξόδου .
Απέναντι σε όλα αυτά πως απάντησε η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο κ. Περιφερειάρχης;

Ζώντας κυριολεκτικά σε μια εικονική πραγματικότητα που μπορεί να καλύπτει τον πολιτικό ναρκισσισμό τους, αλλά που καθίσταται επικίνδυνη για τις ανάγκες των πολιτών αρνήθηκε επανει-λημμένα την ώρα που όλη η Ελλάδα πάλευε και αντιστεκόταν στις επιταγές και πολιτικές τρόικας – ΔΝΤ – Κυβέρνησης τότε Γιωργάκη και των υπόλοιπων «αδιάβαστων» υπουργών του, και σήμερα στις πολιτικές της συγκυβέρνησης, ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να συζητήσουν για το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας, για πολιτικές που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αντιμετώπισης της κατάστασης και τις επιπτώσεις της στην Περιφέρεια, πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης που θα απάλυναν τις συνέπειες της κρίσης στους πολίτες .

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες της πλειοψηφίας,

δεν σας κρύβω ότι μας αιφνιδιάσατε με την στάση σας. Θεωρούσαμε και προειδοποιούσαμε πως έχουν σχεδιάσει την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως ανάχωμα της λαϊκής δυσαρέσκειας στα κεντρικά πολιτικά αντιλαϊκά μέτρα., ως αμορτισέρ απορρόφησης των πολιτικών κραδασμών. Δεν υπολογίζαμε όμως πως μπροστά στα πρωτόγνωρα που ζούμε μερικοί από σας θα την υπηρετούσαν και ως φορέα ιδεολογικής χειραγώγησης των μαζών υπερασπιζόμενοι το σύνολο των αντιλαϊκών επιλογών.

«Καλά τα αιτήματα των Πολιτών, συμφωνούμε και μείς, αλλά δεν αντέχει η οικονομία»

«Φταίμε όλοι που φτάσαμε ίσαμε εδώ και τώρα πρέπει να βάλουμε πλάτη, να πείσουμε τους ξένους ότι αλλάξαμε, να εφαρμόσουμε αυτά που μας λένε, που έπρεπε να τα είχαμε κάνει μόνοι μας χρόνια πριν για να σωθούμε»

«Δεν υπάρχει άλλος υπεύθυνος δρόμος. Είμαστε σε μονόδρομο. Όλα όσα λέει η αντιπολί-τευση είναι λαϊκισμός και κινδυνολογία»

«Δεν υπάρχει κοινωνική αγανάκτηση , όλα είναι οι μειοψηφίες του ΣΥΡΙΖΑ», είναι μερικά από αυτά που ακούγαμε κάθε φορά που θέταμε το πολιτικό μείζον της επικαιρότητας σε κάθε σχε-δόν συνεδρίαση. Μέχρι και ότι « τι να κάνουμε έτσι είναι το πολιτικό σύστημα ή είσαι στο μπλοκ εξουσίας, συμφωνείς με τις επιλογές του και μετέχεις στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι ή μένεις στην απέξω», όταν θέσαμε το στοιχειώδες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην διαδικασία συγκρότησης της Ένωσης Περιφερειών...Μπορεί μερικοί να μην διαβάζατε, αλλά δυστυχώς κλεί-νατε τα μάτια και τα αυτιά σας

Φτάσαμε στο τέλος όμως κ. συνάδελφοι. Λογικές Πόντιου Πιλάτου, λογικές του να τα έ-χουμε καλά με όλους, λογικές του εφικτού δεν έχουν βιωσιμότητα.

Την ώρα που ετοιμάζονται να μας δέσουν με λιτότητα σε βάθος μισού αιώνα, να εγκατα-στήσουν, Επιτρόπους στα Δημοσιονομικά μας, να εφαρμόσουν το αγγλικό σύστημα εγγυήσεων στις οικονομικές σχέσεις της χώρας,

Την ώρα που σημαίνει το τέλος αυλαίας για πολλούς και πολλές της Κεντρικής Πολιτικής σκηνής, εσείς το δευτεροκλασάτο πολιτικό προσωπικό έχετε επιλογές να ακολουθήσετε:

Αυτό της διορισμένης Περιφερειάρχισσας που αυτή την ώρα που η χώρα και το κόμμα της βουλιάζει, με τους διορισμούς της στα λιμενικά ταμεία της Εύβοιας δημιουργεί θύλακες κομματικής εξουσίας , ενός μάλιστα κομματικού πόλου, βολεύοντας ημετέρους και αποτυχημένους των πρόσφατων Δημοτικών εκλογών. Ή δρώντας εκδικητικά , μεταθέτει Δασάρχη - υποψήφιο αντιπε-ριφερειάρχη με την παράταξή μας - που λίγους μήνες πριν η ίδια είχε ορίσει σε αυτή την θέση, σε «άγονη γραμμή» για δήθεν υπηρεσιακούς λόγους , αφού τον θεώρησε ως υπεύθυνο για τις διαρροές υπηρεσιακών θεμάτων που ανεδείχθησαν σε συνεδρίαση του δικού μας Περιφερειακού Συμβουλίου (εκτός και αν δεν την ικανοποιούσαν οι απόψεις του επί υπηρεσιακών θεμάτων που σχετίζονταν με αιτήματα επιχειρηματιών σε βάρος της προστασίας του Περιβάλλοντος).

Αλλά έχετε και τον δρόμο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, σαν τη Σακοράφα και τον Κουρουμπλή.

Πιστεύετε και υπερασπίζεσθε αυτές τις πολιτικές; Δικαίωμα σας. Καθίστασθε όμως και συ-νυπεύθυνοι. Μην διαμαρτύρεστε για τις συνέπειες.

Διαφωνείτε; Διαχωρίστε την θέση σας. Αντιπαλέψτε αυτή την πολιτική.

Η ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει πλούσιες εμπειρίες και διδάγματα κυρίως από τον δεύτερο δρόμο. Αυτόν της τιμής και της Περηφάνιας.

Νίκος Στουπής
Περιφερειακός Σύμβουλος
Επικεφαλής ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΉΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: