Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Η χρονιά των μεγάλων... αναστεναγμών.

Φωτιά και τσεκούρι τα νέα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης

Φωτιά παίρνουν τα νέα αυξημένα, έως και 71%, τεκμήρια διαβίωσης το 2012. Χιλιάδες φορολογούμενοι πρόκειται να αναστενάξουν με τη νέα φορολόγηση στα περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, κατοικίες, πισίνες, σκάφη αναψυχής) και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2011.

Μισθωτοί που έκαναν το «σφάλμα» να αποκτήσουν ένα σπίτι και διαθέτουν αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού κινδυνεύουν να πληρώσουν πολύ υψηλό φόρο εισοδήματος, αφού με την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης θα φορολογη­θούν για το τεκμαρτό εισόδημα, και όχι για το πραγ­ματικό.

Σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση θα βρεθούν οι ερ­γαζόμενοι στον δημόσιο τομέα. Ειδικά όσοι, μέχρι πρότινος, είχαν υψηλά μισθολόγια. Μετά τις δραμα­τικές μειώσεις που επέφερε στις αποδοχές τους το ενιαίο μισθολόγιο, όσοι απέκτησαν στο παρελθόν κα­τοικία μεγάλης επιφάνειας και όχημα υψηλού κυβισμού θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα τεκμήρια. Και κινδυνεύουν να πληρώ­σουν φόρο για εισόδημα που δεν απέκτησαν ποτέ.
Οι δαπάνες

Για παράδειγμα, σε έναν άγαμο με κύρια κατοικία 80 τ.μ. και αυ­τοκίνητο 1.600 κ.εκ. προέκυπτε, με βάση τα περυσινά τεκμήρια, τεκμαρτό εισόδημα 9.600 ευρώ. Ο συγκεκριμένος φορολογούμε­νος είχε εισόδημα 10.000 ευρώ. Γλίτωνε από την τεκμαρτή φορολό­γηση και δεν πλήρωνε ούτε φόρο εισοδήματος. Φέτος με την αύξηση των τεκμηρίων το τεκμαρτό του εισόδημα ανέρχεται σε 12.600 ευρώ. Συνεπώς, θα φορολογηθεί για τα 12.600 ευρώ, και όχι για τα 10.000 ευρώ, που είναι το πραγματικό του εισόδημα. Με δεδομέ­νο ότι από φέτος έχει μειωθεί το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ, ο φορολογούμενος αυτός θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος 808 ευρώ για εισόδημα που δεν έχει αποκτήσει!

Οι νέες «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» για τα ακί­νητα έχουν ως εξής: 40 ευρώ το τετραγωνικό για πρώτη κατοικία έως 80 τετραγωνικά μέτρα, από 30 που ήταν έως σήμερα, 65 ευρώ το τετραγωνικό για κατοικία από 81 έως 120 τετραγωνικά μέτρα, από 50 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, 110 ευρώ το τετραγωνικό για κατοικίες από 121 έως 200 τετραγωνικά μέτρα, από 80 ευρώ που ήταν έως σήμερα. Για τις πολύ μεγάλες κατοικίες το τεκμήριο ανέρχε­ται στα 200 ευρώ το τετραγωνικό για 300 έως 400 τετραγωνικά μέτρα, από 150 ευρώ που ήταν έως σήμερα, και 400 ευρώ το τετραγωνικό για χώρους κύριας χρήσης από 301 τε­τραγωνικά μέτρα και άνω.

Για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης η ετήσια αντικειμενική δαπά­νη υπολογίζεται στα 4.000 ευρώ μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά, ενώ ήταν 3.000 ευρώ έως τώρα. Ακολούθως, η αύξηση είναι 600 ευρώ για κάθε 100 κυβικά μέχρι τα 2.000 κ.εκ., ενώ ήταν 300 ευρώ μέχρι σήμερα, 900 ευρώ για κάθε 100 κυβικά από 2.000 κ.εκ. μέχρι 3.000 κ.εκ., ενώ ήταν 500 ευρώ έως σήμερα, και 1.200 ευρώ για κάθε 100 κυβικά από 3.000 κ.εκ. και άνω, όταν ήταν έως σήμερα 700 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: