Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με 6,6 εκατ. ευρώ και 2.000 θέσεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας στις αιρετές Περιφέρειες
Με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους τοπικούς φορείς στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και τη δημιουργία 17.450 νέων θέσεων εργασίας για άνεργους, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας.

Πρόκειται για πρόγραμμα που προβλέπει τη συνεργασία φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης (όπως σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες Αστικού Δικαίου) με τους συμπράττοντες φορείς (όπως ενδεικτικά οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα).
(11/6/2011)
Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης.
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς. Για την επιλογή τους ισχύουν συγκεκριμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.679.687 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 2.950 και κατανέμονται ως εξής: στα Ιωάννινα 1.250, στην Άρτα 700, στην Πρέβεζα 550 και στη Θεσπρωτία 450.
Στις άλλες περιφέρειες κονδύλια και θέσεις έχουν ως εξής:
-Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 17.062.500 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 5.200 και κατανέμονται ως εξής: στην Αχαΐα 2.300, στην Ηλεία 1.320 και στην Αιτωλοακαρνανία 1.580.
-Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.562.500 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 2.000 και κατανέμονται ως εξής: στην Κοζάνη 800, στη Φλώρινα 500, στην Καστοριά 400 και στα Γρεβενά 300.
-Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 17.390.625 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 5.300 και κατανέμονται ως εξής: στη Μαγνησία 1.370, στη Λάρισα 1.700, στα Τρίκαλα 1.170 και στην Καρδίτσα 1.060.
-Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.562.500 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 2.000 και κατανέμονται ως εξής: στη Φθιώτιδα 500, στην Ευρυτανία 200, στη Φωκίδα 250, στη Βοιωτία 600 και στην Εύβοια 450.
Ποιες οι δράσεις
Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλαδή με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
-Εργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών,
-Εργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας,
-Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,
-Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος,
-Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
-Περιβαλλοντική εκπαίδευση,
-Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
-Δημιουργική απασχόληση παιδιών,
-Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα,
-Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
-Οδική ασφάλεια μαθητών,
-Σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών
-Εκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.
Ποιοι εντάσσονται
-Mακροχρόνια άνεργοι
-Βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
-Εμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη.
-Υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, κ.ο.κ.) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
-Άνεργοι έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: