Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Σύγκληση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του δήμου ΔΑΑ την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 20:00ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                      
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005                                                 
Τηλ. 2267022320 & 2267022633, FAX : 22670-22063       
E-MAIL: info@daa.gov.gr  


                                                                                                Δίστομο,  20 Ιουνίου 2011
                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 4827

                                                                                    Προς :
                                                            Τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης    
Κοιν.
Γραφείου Δημάρχου                                                                                                                        


ΘΕΜΑ: Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
ΣΧΕΤ.: άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου  2011 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η τρίτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με τα παρακάτω θέματα:
1.    Απολογισμός χειμερινής περιόδου – προτάσεις για την καλοκαιρινή και  επόμενη χειμερινή περίοδο.
2.    Υποβολή προτάσεων για συζήτηση της «Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Παραλίας», κ. Παναγιώτη Σπανού.
3.    Προτάσεις για δημιουργία υπο-ομάδων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
4.    Διάφορα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
                                                                        
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: