Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου ΔΑΑ αύριο Πέμπτη στις 7:00 μ.μ.


Αριθμ. Πρωτ. : 1432
Προς :Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Κοιν:Γραφείου Δημάρχου
ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΣΧΕΙΚΑ: Άρθρο 73 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Δίστομο, θα συγκληθεί η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
2. Επιστολή ομοσπονδίας οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού κόλπου «Η ΑΛΚΥΩΝ»
3. Επιστολή Οικολογικής Κίνησης Αντίκυρας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: