Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας:Ανακοίνωση είσπραξης τελών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005
Αρμόδιοι Υπάλληλοι:
Λιάσκος Ν. Τηλ:2267350703
Πλήτσου Ευθ.Τηλ:2267350204
Ντόσκα Δημ. Τηλ: 2267041474
 ΘΕΜΑ: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων κλπ.  Σύμφωνα με :
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41ο του Νόμου 1249/1982.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 8, του αρθρ. 24 του Νόμου 1828/1989.
  3. Την αριθ. 1097582/24310/ΔΟΟΤ.Υ/1998 απόφαση (ΦΕΚ 951/Β/2.9.1998) Υπουργείου Οικονομικών.
  4. Την αριθ. ΠΟΛ.1124/1052899/2523/ΔΟΟΤ.Υ απόφαση Υπουργείου Οικονομικών.
  5. Την αριθ. 117502/3752/ΔΟΟΤ.Υ/ΠΟΛ 1200 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
 - Ο πρώην Δήμος Αράχωβας έχει περιληφθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων από 7.9.1998.
 - Η πρώην Κοινότητα Αντίκυρας έχει περιληφθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων από 7/6/1999.
 - Ο πρώην Δήμος Διστόμου (Οικισμός Δίστομο, Αγίου Νικολάου Παρ. Διστόμου, Κανάλι Παρ. Διστόμου, Περιστερά Παρ, Διστόμου και τοπικό διαμέρισμα Στειρίου) από 1/1/2011.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2130/93 και του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 επιβάλλεται υποχρεωτικά εκ του Νόμου και αναδρομικά ,υπέρ του Δήμου, τέλος 2%, 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λ.π. στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλούνται οι υπόχρεοι καταβολής του ανωτέρω τέλους να φροντίσουν για την εμπρόθεσμη απόδοσή του, στο αρμόδιο τμήμα είσπραξης του Δήμου, για την αποφυγή της επιβολής τυχόν προσαυξήσεων (όπως προβλέπεται εκ του Νόμου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: