Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Ερώτηση της κας Βασιλικής Τσόνογλου για σχολικό συνοδό, για τους μαθητές του Στειρίου.


Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011
ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Α. Διαμαντοπούλου

Σας επισυνάπτω το από 05/10/2011 με αριθ.πρωτ. 7961 έγγραφο  του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας σχετικά με την αναγκαιότητα κάλυψης θέσης σχολικών μονάδων.


Λόγω της συγχώνευσης του Δημοτικού Σχολείου Διστόμου και της κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Στειρίου, η καθημερινή μεταφορά των μαθητών γίνεται με σχολικό λεωφορείο και με ταυτόχρονη ευθύνη του ΚΤΕΛ.

Ο Δήμος δεν δύναται να καλύψει την δαπάνη για την πρόσληψη σχολικού συνοδού κι έχοντας εξαντλήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις έχει οδηγηθεί σε προσωρινή λύση μέσω εθελοντών (2 υπάλληλοι του Δήμου).

Παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα του Δήμου και προβείτε στην πρόσληψη σχολικών συνοδών και την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: