Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Ανακύκλωση- καθαριότητα – προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από τα στερεά απόβλητα


Για την κατάργηση του δημοτικού σχολείου Στειρίου τι κάνουμε;

Οι μέρες περνούν, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα....
Συνάντηση των υπευθύνων του Δήμου Λεβαδέων και διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε σήμερα Τρίτη 29 Μαρτίου και ώρα 11.00 στο παλαιό Δημαρχείο (Καραγιαννοπούλου-πάνω από την πλατεία) με θέμα : «Ανακύκλωση- καθαριότητα – προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από τα στερεά απόβλητα»

Η κ. Δέσποινα Σπανούδη παρουσίασε την εισήγηση από την πλευρά του Δήμου ακολουθώντας τρεις κεντρικούς άξονες:
1. Μετά μια σύντομη παρουσίαση του θέματος- ανά τάξη (όλα τα τμήματα μαζί) και σχολείο:- Προβολή video, παρουσίαση με powerpoint – συζήτηση, εκπαιδευτικό παιχνίδι (σταυρόλεξο κλπ)- πρότεινε να αναπτυχθεί συζήτηση με θέμα: τι μπορούμε να κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τους γύρω μας απ’ όπου μπορεί να προκύψει συγκεκριμένες δράσεις και διανομή από τον Δήμο της ειδικής σακούλας για τα ανακυκλούμενα

2. Ως εκπαιδευτικές Δράσεις για την καθαριότητα και την ανακύκλωση προτάθηκαν παραδειγματικά οι παρακάτω :

  • Επιδεικτικές δράσεις καθαρισμού στο σχολείο ή σε γειτονικούς χώρους
  • Ζωγραφική επάνω σε κάδους και μετατροπή τους σε κάδους ανακύκλωσης π.χ. χαρτιού του σχολείου.
  • Οργάνωση μιας έκθεσης φωτογραφίας με θέματα ορθής/λάθους συμπεριφοράς π.χ. κάδους ανακύκλωσης -περιεχόμενο, σκουπίδια γύρω από κάδους, ή κατεστραμμένους κάδους, το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης, το ποτάμι, άλλους κοινόχρηστους χώρους, την αυλή του σχολείου με σκουπίδια κλπ
  • Συνεργασία με τοπικό κανάλι για την παραγωγή ενός μικρού βίντεο με παρόμοιο θέμα, με δηλώσεις και σχόλια των παιδιών, με ερωτήσεις και συνεντεύξεις με πολίτες, εκπαιδευτικούς, αρμόδιους κλπ
  • Συνεργασία με τοπικές εφημερίδες και ραδιοσταθμούς για παρουσίαση μιας συνέντευξης ή άρθρου γύρω από τις σχολικές δράσεις
  • Παρουσίαση των σχολικών δράσεων και οργάνωση μιας μουσικής εκδήλωσης ή εκδρομής για την επιβράβευση των πιο ενεργών τάξεων.
3. Τέλος προτάθηκε η οργάνωση ομάδας Εργασίας για την παραγωγή του υλικού και την εποπτεία του προγράμματος .


Από την πλευρά των συμμετεχόντων στελεχών της εκπαίδευσης έγινε λεπτομερής αναφορά σε σχετικές δράσεις που έχουν ενταγμένες, ήδη από την αρχή του σχολικού έτους, στον εκπαιδευτικό τους προγραμματισμό οι σχολικές μονάδες. Επίσης, έγινε σαφές ότι  υπάρχει από μέρους τους ετοιμότητα ώστε  να συμμετάσχουν  σε σχετική καμπάνια του Δήμου για την ανακύκλωση
Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δράσεων και η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται -στο επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας- από το Σύλλογο Διδασκόντων  και προσανατολίζεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού δυναμικού της κάθε σχολικής μονάδας. Το πλαίσιο αυτό αυτονομίας της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητο για να μπορέσει να επιτελέσει αποτελεσματικά και χωρίς περισπασμούς το εκπαιδευτικό της έργο.   Επίσης, η διαδικασία αυτή  κατευθύνεται από τα αναλυτικά προγράμματα και τους μηχανισμούς εκπαιδευτικής και διοικητικής εποπτείας ( Σχολικούς Συμβούλους και Διοικητικούς Προϊσταμένους ) του ΥΠΔΜΘ του οποίου τα σχολεία είναι αποσυγκεντρωμένες μονάδες. 
Ο συντονισμός  με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Δήμου ή άλλων τοπικών φορέων είναι επιθυμητός, στο βαθμό που γίνεται μέσα στα χρονικά πλαίσια του αντίστοιχου προγραμματισμού των σχολικών μονάδων, σέβεται την αυτόνομη και αποτελεσματική λειτουργία τους και συμβάλλει θετικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου…

Δεν υπάρχουν σχόλια: