Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δ.Α.Α.( 21/12/2011)Δίστομο  16  Δεκεμβρίου 2011                                      
Αρ. πρωτ. :    10384  

                                                                             Π Ρ Ο Σ

                                                1) Τον Δήμαρχο Δ.Α.Α.κ. Ιωάννη Πατσαντάρα
                                                2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους

                                                3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων

                                                4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας      

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 21η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:


Θέμα 1ο :     Απαλλαγή Δημοτικών Τελών από ευαίσθητες ομάδες δημοτών.  (Δήμαρχος)
Θέμα 2ο :     Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων, Προμηθειών και Εργασιών. (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 3ο :     Συγκρότηση Επιτροπής για διενέργεια προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων (ΕΚΠΟΤΑ). (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 4ο :     Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 5ο :     Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου. (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 6ο :      Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (Δήμαρχος)


Θέμα 7ο :      Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την αποκομιδή απορριμμάτων οικισμού Άσπρα Σπίτια. (Οικονομάκης Π.)
Θέμα 8ο :     Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων εργοστασίου. (Οικονομάκης Π.)
Θέμα 9ο :     Καθορισμός εξόδων κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων. (Οικονομάκης Π.)
Θέμα 10ο :   Σχολικές Επιτροπές (Σύρου Ελένη)
Θέμα 11ο :   Βοήθεια στο Σπίτι. (Δήμαρχος)
Θέμα 12ο :   Οικονομική ενίσχυση για τη μελέτη αναστήλωσης του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. (Δήμαρχος)
Θέμα 13ο :   Ενημέρωση για το σχέδιο: «Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό». (Δήμαρχος)
Θέμα 14ο :   Έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
(Οικ. Επιτροπή)

Θέμα 15ο :   Διευκρινήσεις επί αποφάσεων Δ.Σ. (Πρόεδρος Δ.Σ.).


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Ευστάθιος Γιαννέλος


Υ.Γ. : Λόγω  του περιορισμένου χρόνου της πρόσκλησης, εάν υπάρχουν θέματα από την αντιπολίτευση προς συζήτηση, παρακαλώ όπως κατατεθούν στην γραμματεία του Δήμου, έως την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: