Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Βοήθεια στο σπίτι:Παρατείνονται 3.500 συμβάσεις.

Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΤΣΑ
Με τροπολογία της αναπληρώτριας υπουργού Εσωτερικών Φ. Γεννηματά εξασφαλίζεται η συνέχιση του προγράμματος που αφορά 80.000 ηλικιωμένους ή ανήμπορους πολίτες.


Εξασφαλίζεται η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και η απασχόληση 3.500 εργαζομένων, με διάταξη που περιλαμβάνεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία θα καταθέσει η κυβέρνηση άμεσα στη Βουλή (πιθανότατα σήμερα ή αύριο).

 Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», με πρωτοβουλία της αναπληρώτριας υπουργού Εσωτερικών, Φ. Γεννηματά, προωθήθηκε τροπολογία στο υπουργείο Οικονομικών η οποία περιλαμβάνει:

Για την παράταση των συμβάσεων υπάρχει θετική γνωμοδότηση του ΑΣΕΠ, η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από κονδύλια της ΕΕ, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι συμβασιούχοι από την επιλογή με τις διαδικασίες του νόμου 2190/1994.
  • Την παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του συνόλου των 3.500 εργαζομένων στο «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι», όπως υφίσταται σήμερα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του για το σύνολο των ωφελουμένων πολιτών, που ξεπερνούν περίπου τις 80.000.
  • Τη διάθεση περίπου 35 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών για το 2012 με στόχο τη συνέχιση του προγράμματος παροχής υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον.
  • Αναμένεται να υπάρξει μικρή οικονομική συμμετοχή της ΕΕ από ευρωπαϊκά κονδύλια στη νέα φάση εφαρμογής του προγράμματος το 2012, προκειμένου να χαρακτηριστεί συγχρηματοδοτούμενο για να «σφραγιστεί» η αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων στο πρόγραμμα.
  • Την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος, αφού προβλέπεται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012 τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας θα καταλήξουν σε ένα μόνιμο και βιώσιμο σχήμα που θα εξασφαλίζει την απασχόληση των 3.500 εργαζομένων και τη διεύρυνση του κοινού που θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας κατ΄οίκον.
Από το υπουργείο Εργασίας έχουν εξασφαλιστεί ακόμα 35-40 εκατ. ευρώ από τον Λογαριασμό Αλληλεγγύης Γενεών τα οποία θα διατεθούν στη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για την επόμενη χρονιά και 40 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του υπουργείου.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών, με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται το πρόγραμμα με τους ίδιους απασχολούμενους και τους ίδιους ωφελούμενους πολίτες, για ένα μικρό μεταβατικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: