Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ελέγχους στις βιομηχανίες του Ασωπού ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Γιώργος Κεραμιτζόγλου
Περισσότερους ελέγχους από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στις βιομηχανίες του Ασωπού ζητά με έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Ο Συνήγορος ζητά να γίνουν έλεγχοι σε υγρά και στερεά απόβλητα των βιομηχανιών και να επανεξεταστούν οι περιβαλλοντικοί όροι. 

Επιπλέον θα πρέπει να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο για τη λεκάνη απορροής του Ασωπού. 

Ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει ότι τα όρια που υπάρχουν αυτή την στιγμή για το χρώμιο δεν διασφαλίζουν την υγεία των κατοίκων και θα πρέπει να μπει όριο και για το εξασθενές χρώμιο που προκαλεί σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: